Agenda

Trauma's in de klas, omgaan met onderwijs aan getraumatiseerde (vluchtelingen) leerlingen  [BIO 2.3,7 en SBU=7 uur]
11 maart 2019


Traumatische gebeurtenissen in de vroege kinderjaren verdwijnen niet, maar zijn als kindervoetafdrukken in cement en worden veelal het hele leven meegedragen.  (W. de Jong en A. de Jong)Kinderen kunnen na zo’n traumatische gebeurtenis gedragsproblemen vertonen als driftig, snel agressief worden, maar ook kunnen ze zich in zichzelf opsluiten. Ogenschijnlijk lijkt er dan niets aan de hand.Deze kinderen vragen van de leraar kennis en inlevingsvermogen, maar ook soms gedrag dat tegen je natuurlijk gevoel in gaat. Mishandelde kinderen, kinderen van ouders met psychiatrische problemen of een drank-/ drugsprobleem, maar ook een bepaalde categorie vluchtelingen zijn voorbeelden van ernstig beschadigde kinderen.Deze eendaagse training gaat in op achtergronden van deze leerlingen, het waarneembare en niet waarneembare gedrag en geeft de leerkracht handreikingen voor professioneel leraar gedrag. 
Trainer: Peter Mol (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Iedereen die met jongeren werkt

Inclusief het boek Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief (Martine Delfos)

Kosten: € 250,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Passend onderwijzen, Pedagogisch vakmanschap in de klas  [BIO 1/2/6/7, SBU=14 uren]
12 maart, 27 maart 2019


"Deze vakman heeft me laten ervaren dat onderwijs vakmanschap is, met pedagogisch tact als je belangrijkste gereedschap."Of passend onderwijs een succes wordt is voor honderd procent afhankelijk van het vakmanschap van de leerkracht, de leraar. Protocollen of ontwikkelingsprofielen vormen niet de basis van passend onderwijs. Het is de omgeving die de leerkracht creëert, de wijze waarop hij het gedrag van de leerling interpreteert, de manier waarop leerkracht en leerling met elkaar omgaan. Passend onderwijs gaat niet over leerlingen met een beperking, maar over het voorkomen van (gedrags-)problemen door het kind in alle leerlingen te zien. In deze training leert u uw vakmanschap te vergroten, onzinnige bureaucratische ballast te vermijden en uzelf bewust te worden van de(on-)mogelijkheden van passend onderwijzen.
Trainer: Peter Mol (overzicht van alle trainers)
Voor wie: mentoren, leerlingbegeleiders/IB'ers, docenten/leerkrachten in het PO en VO

Inclusief voor iedere deelnemer het boek: Pedagogisch vakmanschap in de klas (Peter Mol)

Kosten: € 450,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Een pleegkind in je (mentor)klas  [SBU 7 uren]
13 maart 2019


 In de prijswinnende IDFA-documentaire ‘Alicia’ krijgt de kijker een indringend beeld te zien van een meisje dat als ze één jaar oud is uit huis wordt geplaatst. Via een pleeggezin komt ze op vijfjarige leeftijd terecht in een kindertehuis en als ze negen is zit ze daar nog steeds, in afwachting van plaatsing bij een nieuw gezin. Wat doet het met je als je opgroeit in kindertehuizen, jaar in jaar uit hopend op een plek in een pleeggezin? De documentaire roept volop vragen op. Over de rol van de moeder, de inspanningen van pleegzorg, de effecten van een onstabiele leefsituatie maar ook van de rol die school ook heeft. Want logischerwijze: Alicia is ook leerplichtig. Ortho Consult organiseert dit jaar een unieke eendaagse trainingsdag, waarbij de trainer (Björn van de Berg, hij heeft zelf een geschiedenis als pleegkind) je laat zien wat er gebeurt als je het kind erkenning geeft over haar allerliefste wens: wonen bij mama. Tijdens deze dag leer je hoe je meisjes als Alicia, die op elke school rondlopen en die elke dag schreeuwen om genoegdoening voor de pijn, echt kunt ontmoeten. Als dochter van een moeder die vanuit haar geschiedenis nooit de moeder kon zijn die ze zo graag zelf gehad had. Deze dag komen begrippen als verticale loyaliteit, destructief recht en roulerende rekening ruimschoots aan de orde. Een dag waarop je leert wat Alicia echt nodig heeft…
Trainer: Bjorn van den Berg (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Mensen die voor de klas staan op scholen : leerkrachten PO en docenten/mentoren VOKosten: € 195,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Basisonderwijs: Effectieve leerlingbesprekingen hebben zichtbaar effect  [Bio 4,5,6,7 en SBU: 7 uren]
13 maart 2019


Let op: Dit is een specifieke training voor het BO!"Bij passend onderwijs hoort een effectieve leerlingbespreking. Wat is daar nog veel winst te halen".Bij effectieve leerlingbesprekingen worden signalen van gedrags- en leerproblemen omgezet in afspraken over het handelen van leerlingen, ouders, leerkrachten, leerlingbegeleiders en de IB-er.Effectieve leerlingbesprekingen leiden tot constructief handelen en kenmerken zich door: regelmaat, systematiek, betrokkenheid, actualiteit en perspectief. Naast de besprekingen zijn juist ook de zorgvuldige voorbereiding, de opbrengstgerichte acties en de evaluaties van essentieel belang in het systeem van leerlingen volgen. In deze training benaderen we deze leerlingbesprekingen vanuit een contextuele visie. Daarbij neemt de invloed van de verbinding tussen de context op school én de context thuis een belangrijke plek in bij de ondersteuning van elk kind in de school.Zeker niet altijd heeft de bespreking van de leerling tot resultaat dat er ook zichtbaar wat verandert bij de leerling. Dan is er meer nodig in de samenwerking tussen thuis en school om te komen tot de kern van de problemen. Vanuit contextuele thema’s kijken we hoe die gedeelde verantwoordelijkheid een passende plek krijgt in het bespreken van leerlingen.Daarnaast worden in een leerlingbespreking de begeleidingsbehoeften van de leerkrachten of leerlingbegeleiders besproken. Dit vraagt om een professionele houding van de IB-er om leerkrachten effectief te begeleiden in het reflecteren van eigen handelen en versterken van opbrengstgericht werken en persoonlijke attitude.    Een training waarin de contextuele attitude binnen leerlingbesprekingen centraal staat! 
Trainer: Esther Bressers (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Geschikt voor iedereen in het BO die te maken heeft met leerling besprekingen.

Inclusief het boek 'Naar nog effectievere leerlingbesprekingen' (M.Scholvinck en W.Meijer)

Kosten: € 225,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Voortgezet Onderwijs: Effectieve leerling besprekingen hebben zichtbaar effect  [BIO 4,5,6,7/SBU-7 uren]
13 maart 2019


Let op: Dit is een specifieke training voor het VO!"Bij passend onderwijs hoort een effectieve leerlingbespreking. Wat is daar nog veel winst te halen".Denk nog eens terug aan je laatste leerlingbespreking. Is er tijdens de bespreking recht gedaan aan de leerling, de klas, aan de docenten en aan de ouders. Bij effectieve leerling besprekingen worden signalen van gedrags- en leerproblemen omgezet in afspraken over het handelen van leerling, ouders en docenten.   Leerlingbespreking worden op scholen heel verschillend ingevuld. Niet alleen de bespreking maar ook de voorbereiding en de acties en evaluatie zijn van essentieel belang.  Zeker niet altijd heeft de bespreking van de leerling tot resultaat dat er ook zichtbaar wat verandert bij de leerling. Ook kan een bespreking frustratie opleveren bij de mentor en vakdocenten. Bij een effectieve leerlingbespreking dient er aandacht te zijn voor de leerling en zijn ouders, de mentor en de vakdocenten.  Effectieve leerling besprekingen leiden tot actie en kenmerken zich door: regelmaat, systematiek, betrokkenheid, actualiteit en perspectief. Na deze praktijktraining weet je:- Wat nodig is voor een effectieve leerlingbespreking

- Hoe je een leerlingbespreking kunt leiden

- Wat je persoonlijke aandachtspunten zijn en wat aandachtspunten zijn voor de school. 
Trainer: Leendert van Genderen/Ivo Mijland (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Geschikt voor iedereen in het VO die te maken heeft met leerling besprekingen; vakdocenten, mentor, teamleiders en zorgfunctionarissen.

Inclusief het boek Nieuwe praktijkgids Leerlingbesprekingen( Inge Hummel) en het Handboek voor elke ouder (L. van Genderen, I. Mijland en M.Brandwijk)

Kosten: € 225,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.DISC: persoonlijkheids- en teaminzichten voor het onderwijs  [SBU 14 uren]
19 maart, 4 april 2019


'Had ik deze training maar eerder gedaan, nu stem ik af op alle leerlingen.''Ik snap beter als communicatie niet goed verloopt en heb concrete tools aangereikt gekregen.' Aegon, Shell, ABN-AMRO. In het bedrijfsleven is DISC al jaren een begrip. Niet gek, want er is nog nooit eerder een instrument ontwikkeld dat zo makkelijk, herkenbaar, toepasbaar en intercollegiaal ingezet kan worden om inzicht en visie te ontwikkelen in jouw persoonlijkheid en die van de ander. Na een training DISC verandert je kijk op jouw school, team, collega voorgoed. Het helpt je om succesvoller leiding te geven, maar ook om beter voor de klas te staan. Je ontdekt dat ouders verschillend kunnen reageren en welke strategie je helpt om je met alle ouders te verbinden. DISC biedt een uniek inzicht in hoe mensen verschillend te werk gaan én hoe je die verschillen kunt samenbrengen. Disc is een zeer effectieve  tool voor het verbeteren van communicatie, doelmatiger lesgeven en positieve beïnvloeding van klassen en teams. Ortho Consult biedt vanaf dit schooljaar een tweedaagse DISC-training, uiteraard met een contextueel sausje. Voorafgaand aan deze training leg je de officiële DISC-test af, afgenomen door onze DISC-gecertificeerde trainer Leendert van Genderen. Op de eerste trainingsdag ontvang je het rapport dat voortkomt uit jouw test. Dit rapport zal als werkmateriaal gebruikt worden tijdens deze tweedaagse. 
Trainer: Leendert van Genderen (overzicht van alle trainers)
Voor wie: docenten, mentoren, teamleiders, directie/ iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs

Inclusief: officiële disctest met uitgebreide rapportage en het boek 'Jezelf leren kennen in 15 minuten'

Kosten: € 495,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Stop pesten effectief   [BIO 1, 2, 5, 6 en 7 SBU=14 uren]
20 maart, 17 april 2019


"Een uiterst effectieve kijk op een complex probleem. Mooi dat niet de feiten centraal staan, maar de verlangens van alle betrokkenen."Op alle scholen in Nederland wordt er gepest. Ruim 10 procent van de schoolgaande jeugd geeft aan regelmatig, soms zelfs stelselmatig en in enkele gevallen zeer ernstig gepest te worden. In 2015 kwam op voorspraak van de onderwijsinspectie de pestwet. Scholen stellen anti-pestcoördinatoren aan. Er is op elke school een pestprotocol. Alles wordt er aan gedaan om pesten te stoppen. Alle (verplichte) maatregelen hebben helaas geen positief resultaat op de cijfers. Pesten houdt er niet mee op. Ortho Consult werkt vanuit de contextuele benadering en is er van overtuigd dat pesten en gepest worden pas aangepakt kunnen worden als je samenwerkt met alle partijen. Pesten gaat over uitsluiting en dus is de echte oplossing om iedereen in te sluiten. Hoe je dat doet, leer je in deze tweedaagse. Allereerst door een preventieve kijk op groepsgedrag. Hoe kun je groepen onbewust verleiden tot positief gedrag? Om als tweede te kijken naar de curatieve kant: wat doe je als er toch gepest wordt in een groep? We brengen in deze tweedaagse de KiVa-methode en de No Blame methode bij elkaar, vanuit de overtuiging dat pesten pas stopt, als iedere betrokkene erkent wordt in het onrecht en van daaruit onderdeel mag zijn van de oplossing. 
Trainer: Kim Oonk (overzicht van alle trainers)
Voor wie: mentoren, leerlingbegeleiders, intern begeleiders, (groeps)leerkrachten, vertrouwenspersonen

Inclusief het boek 'Alles over pesten' (Jan Ruigrok)

Kosten: € 450,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Leerlingen in (ernstige) zorgsituaties  [SBU 21 uren]
21 maart, 2 april, 15 april 2019


Door verschillende traumatische ervaringen, kunnen leerlingen in de klas moeite hebben om de stress van het trauma tijdens de les los te laten. Wat we ons niet realiseren is dat elke leerkracht of mentor te maken kan krijgen met leerlingen in ernstige zorgsituaties. Kinderen krijgen te maken met (v)echtscheidingen, ziekte van een ouder of van zichzelf, het overlijden van een dierbare of (zinloos) geweld op straat. Deze gebeurtenissen hebben een flink effect op de leerontwikkeling van kinderen. Maar hebben ook impact op leerlingen en op jou als professional. Zorgsituaties maken veel nieuwe vragen los. Wat moet je doen, wat moet je laten? Hoe ga je om met vertrouwelijkheid? En waar ligt eigenlijk de grens voor een school? In deze driedaagse training krijg je als deelnemer concrete tips en handvatten om deze leerlingen te ondersteunen in hun worstelingen. De trainer maakt duidelijk hoe je leerlingen met zulke zware zorgen kunt helpen zonder de zorgen voor ze weg te kunnen nemen.
Trainer: Leendert van Genderen (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Mensen die voor de klas staan op scholen : leerkrachten PO en docenten/mentoren VO

Inclusief het boek 'Leer jezelf kennen in 15 minuten' (S. Lemstra)

Kosten: € 675,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Psychopathologie, óók in school (een positieve kijk op Passend Onderwijs)  [BIO 2, 5, 6 en 7, SBU=21 uren]
26 maart, 11 april, 6 mei 2019

"De meest autistische mens is de mens die geen contact kan maken met de autistische mens. Tijdens deze training leer je hoe anders zijn is, in plaats van dat je hoort hoe je anders 'gewoon' kunt maken."


 


Voor met name leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren is het belangrijk basiskennis te hebben over psychopathologie. Veel leerlingen bewegen zich met hun persoonlijkheidsontwikkeling in dit gebied. Herkenning en benoeming van deze zware problemen zijn van belang om (bijvoorbeeld binnen zorgteams) op een juiste manier deze leerlingen te bespreken en te verwijzen. Na deze driedaagse training herken je psychopathologie bij leerlingen en weet je hoe er als leerlingbegeleider mee om te gaan in school.Trainer: Ivo Mijland (overzicht van alle trainers)
Voor wie: leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, intern begeleiders, teamleiders en mentoren

Inclusief het handboek ' Kleine psychopathologie in school' (Wim van Mulligen, Ivo Mijland en Ard Nieuwenbroek) en 'Ik ben toch té gek!' (Ivo Mijland)

Kosten: € 700,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Zorgcoördinator: klem tussen thuis en school  [1,2,4,5,6 en 7, SBU=21 uren]
26 maart, 10 april, 6 mei 2019


"Als zorgcoördinator leren samenwerken tussen thuis en school. Ik snap nu beter waarom je zorg niet kunt faciliteren zonder ouders."De zorgcoördinator richt zich op het realiseren van een goede leerlingenzorg binnen de school en contacten met hulpverlening buiten de school. De zorgcoördinator is hiermee de spil in de leerlingbegeleiding van de school en krijgt met veel problematiek te maken. Achter problemen zoals: faalangst, agressie, zwakke prestaties, absentie, automutilatie of depressie zitten vaak andere problemen. Er is tussen thuis en school vaak meer aan de hand dan we vermoeden. Het is belangrijk om de leerling in zijn/haar context te zien en van daaruit te handelen. Met name ouders spelen hierin een grote rol. In deze training gaan we op zoek naar een benadering vanuit de context en verkennen we hoe we dit binnen de school gestalte kunnen geven. We kijken ook naar de plaats van de zorgcoördinator in de school, wat dit van je vraagt, hoe je hier invulling aan kunt geven en op welke manier je zelf in balans blijft.
Trainer: Leendert van Genderen (overzicht van alle trainers)
Voor wie: zorgcoördinatoren voortgezet onderwijs

Inclusief het handboek 'Voor elke zorgcoordinatorl' (Leendert van Genderen)

Kosten: € 675,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Mijn kind Is hoogbegaafd  [SBU 14 uren]
3 april, 17 april 2019


Mijn kind is hoogbegaafd! Wellicht kent u ouders die dit aan u vertellen. Veel leraren horen de boodschap en weten vervolgens niet zo goed wat te zeggen en wat te doen. Of ze twijfelen, omdat ze er in de klas weinig of niks van merken. Betekent dat dat de ouders het verkeerd hebben? Of  kijken we niet goed genoeg en baseren we onze waarneming enkel op cijfers en niveau en niet op het totale kind. Wil jij weten hoe je hoogbegaafde leerlingen recht kan doen? En wil je ontdekken waaraan je merkt dat een kind hoogbegaafd is en wat dat betekent voor een kind bij jou in de klas? Wil jij leren wat het verschil is tussen hoogbegaafd en intelligent. In deze Praktijktraining komen veelgestelde vragen rondom het thema van hoogbegaafdheid aan de orde. Je krijgt praktische informatie over bijvoorbeeld hogere orde denkvragen en –taken, over topdown leren, over executieve vaardigheden, over mindset en wat dat te maken heeft met leerhouding. Ook is er aandacht voor onderpresterende hoogbegaafde leerlingen: waar komt het door en wat kun je er in de praktijk tegen doen. Een leerzame training voor iedereen die rechtvaardiger wil omgaan met de zin: mijn kind is hoogbegaafd.
Trainer: Anneke Blauwendraad (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Mensen die voor de klas staan op scholen : leerkrachten PO en docenten/mentoren VO

Inclusief het boek 'Hoogbegaafd nou en?' (W. Lammers van Toorenburg) en Slim maar.. (R. Guare)

Kosten: € 475,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.De kracht van aandacht  [SBU 7 uren]
3 april 2019


“Waarom geven we zoveel aandacht aan de dingen die we niet willen zien? Deze dag leerde ik hoe het anders kan (of eigenlijk moet). Ieder kind (en iedere collega) is de hele dag op zoek naar aandacht. Als je als mens aandacht krijgt, besef je je dat je bestaat. Het liefst krijgen we als mens positieve aandacht. Het is immers fijn om gewaardeerd te worden en geliefd te zijn bij de ander. Helaas hebben de meesten van ons een nogal ineffectieve bug in het brein: we zijn uitermate zuinig in het geven van positieve aandacht. We hebben de onbewuste overtuiging dat het niet normaal is om dat wat ons bevalt ook steeds te benoemen naar de ander en naar onszelf. We weten dus dat positieve aandacht goed is, maar vervolgens negeren we dit weten op een onverstaanbare wijze. Tijdens deze dag leer je goochelen met aandacht. Je ontdekt hoe je met positieve aandacht geven, ontvangen en vragen een onwaarschijnlijk groot verschil kunt maken in jouw werk met jongeren. 
Trainer: Ivo Mijland (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Iedereen die met jongeren werkt

inclusief voor iedere deelnemer het boek Step your Mind (Ivo Mijland)

Kosten: € 225,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Executieve functies in de klas  [BIO1, 2, 7, SBU 14 uren]
8 mei, 22 mei 2019


“Tijdens deze training leer je om executieve functies bij leerlingen te herkennen en versterken. Erg veel geleerd.”Leerlingen die steeds moeite hebben om aan hun werk te beginnen, de instructie niet begrepen hebben, geen overzicht hebben over hun planning en taken, hun aandacht maar moeilijk bij de les kunnen houden, weinig zicht hebben op eigen handelen of moeite hebben om hun emoties te beheersen en reguleren. Leraren en docenten hebben er in de klas dagelijks mee te maken. De leerling is slim genoeg, maar mist leerslimheid. Wetenschappers hebben ontdekt dat veel van deze, vaak onbegrijpelijke, problemen te maken hebben met onvoldoende ontwikkeling van executieve functies. Deze functies gaan over de aansturing, uitvoering en controle van leergedrag en zijn zelfs in hoge mate bepalend voor gedragsontwikkeling en schoolprestaties van onze leerlingen. Kinderen hebben er recht op om essentiële leervaardigheden te leren, zodat ze zich kunnen focussen op de leertaak. Omdat de ontwikkeling van executieve functies in de opvoeding start, is intensieve samenwerking met ouders absoluut nodig om deze functies in de schoolsituatie te kunnen versterken. Dit vraagt om een training vanuit contextuele visie!Een tweedaagse training die inzicht geeft in de executieve functies bij leerlingen, hoe deze te stimuleren en de essentiële samenwerking daarbij tussen thuis en school.  
Trainer: Esther Bressers (overzicht van alle trainers)
Voor wie: iedereen die werkt met leerlingen in de leeftijd van 10-18 jaar.

Inclusief het boek 'Executieve functies versterken op school, een praktische gids voor leerkrachten (J.Cooper-Kahn en M. Foster)

Kosten: € 450,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Oplossingsgericht coachen  []
13 mei, 3 juni, 24 juni 2019


“Meer doen van wat goed gaat en stoppen met wat niet werkt. Zo logisch. Mijn blinde vlek is weg.”Wat je aandacht geeft groeit! Dit sympathieke gezegde ken je vast al en het is zeer van toepassing op mentor- of coach-gesprekken. Ons brein is namelijk net een zoekmachine: het vindt altijd waar het naar zoekt. Hoe meer je als mentor/coach vraagt naar problemen en oorzaken, hoe meer je er van zult vinden... Gelukkig geldt het zelfde voor doelen, idealen, mogelijkheden en kleine stappen in de goede richting.Als je oplossingsgericht hebt leren coachen, dan praat je niet langer over problemen dan nodig. Veel meer tijd ga je besteden aan dat wat hoop, vertrouwen en perspectief vergroot. Je merkt dit meteen aan je eigen energie en de sfeer van het gesprek, maar nog veel belangrijker: je ziet je leerling (of collega) voor je ogen in zijn of haar kracht komen. En dan gebeuren er kleine wonderen. Je coachees krijgen weer hoop en zien lichtpuntjes. Zij durven weer te fantaseren over hoe het beter kan. Ze stellen doelen. Zien oplossingen en mogelijkheden. Nemen kleine stapjes in de gewenste richting. En merken dat dit werkt. De omgeving reageert anders. Het vertrouwen neemt toe en het smaakt naar meer. Zo ontstaan positieve gedragsspiralen. Als oplossingsgericht coach sta je dikwijls verbaasd hoe snel je cliënt vooruitgaat!Eigenlijk zit er maar één ‘nadeel’ aan deze methode: het is zo effectief dat je coachee in no-time weer zelfstandig verder kan, dus rijk zul je er niet van worden… maar wel gelukkig!

Mind you: dit is geen loze claim. Uit onderzoek blijkt dat oplossingsgerichte therapie even effectief is als de gouden standaard cognitieve therapie en dat er bij professionals die dit toepassen minder burn-out voorkomt!
Trainer: Sergio van der Pluijm (overzicht van alle trainers)
Voor wie: leerkrachten/docenten/begeleiders/mentoren die regelmatig coachende gesprekken voeren met collega’s of leerlingen.

Inclusief het boek Oplossingsgerichte vragen (Fredrike Bannink)

Kosten: € 695,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Gespreksvaardigheden voor OOP'-ers  [SBU 14 uren]
13 mei, 22 mei 2019


Op veel scholen krijgen mentoren, teamleiders en zorgfunctionarissen volop scholing over het succesvol voeren van (lastige) gesprekken. Vreemd genoeg worden conciërges, receptionistes, onderwijsassistenten en pleinwachten vaak overgeslagen. Zij smeren op zulke  dagen de broodjes, of zorgen dat de telefoon netjes beantwoord wordt. Gek genoeg wordt er vergeten dat juist de OOP’er in veel gevallen degene is die het eerste contact heeft met een boze leerlingen, agressieve ouder of klagende buurman. Het is de OOP’er die de telefoon opneemt of mensen ontvangt bij de voordeur. In deze tweedaagse training gaan we de OOP’er eindelijk eens serieus nemen. Met een actieve, positieve en praktijkgerichte training, direct toepasbaar in de communicatieve contacten de volgende ochtend. En met een heerlijke lunch tussen de middag
Trainer: Jac.Giesen (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Concierges, receptionistes, onderwijsassistenten of pleinwachtenKosten: € 450,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Meer motivatie in de klas  [BIO 1, 2 en 7 SBU=14 uren]
15 mei, 27 mei 2019


"Wat een energie heb ik gekregen van al die nieuwe ideeën. En geweldig die tien praktijkprincipes die leerlingen motiveren. Ze werken echt!"Herken je deze voorbeelden?

De leerlingen letten niet goed op.

Er wordt gezucht tijdens jouw uitleg.

Een leerling vraagt: waarom moeten we dit kennen meneer?Ongemotiveerde leerlingen. Op school wordt van alles geprobeerd om deze groep leerlingen in beweging te krijgen. Soms met resultaat, vaak met het idee aan een dood paard te trekken. In deze eendaagse praktijkdag gaan we op praktische wijze kijken naar het begrip motivatie in de klas. De deelnemers krijgen een serie handvatten om ongemotiveerde leerlingen in beweiging te krijgen. Niet door de leerling te veranderen, maar door zelf met frisse nieuwe ideeën je lessen voor te bereiden. Deelnemers ontdekken hoe veel invloed ze ZELF kunnen uitoefenen op het motivatieprobleem van de ANDER waar ze last van hebben. 
Trainer: Maarten Van de Broek (overzicht van alle trainers)
Voor wie: iedereen die werkt met jongeren

Inclusief het boek 'Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren' (Maarten Van de Broek) en 'De Motivatiewaaier' (Ivo Mijland)

Kosten: € 450,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Positieve groepsvorming: een onderschatte noodzaak  [BIO 1, 2, 6 en 7 SBU= 14 uren]
6 juni, 20 juni 2019


"In positieve groepen wordt beter gepresteerd en minder gepest. Een preventieve blik op hoe je klas kunt begeleiden, vanaf dag 1."Deze training biedt zeer bruikbare nieuwe inzichten voor leerkrachten en mentoren die in het nieuwe schooljaar direct positieve invloed willen uitoefenen in het groepsdynamische proces. Kenmerkend voor groepen, is dat er vanaf de eerste minuut een bijzonder onbewust proces plaatsvindt tussen de individuen die samenkomen. Dit onzichtbare proces kan tot leuke en minder leuke klassen leiden. Wat niet iedereen weet, is dat je het onzichtbare proces in de groep kunt sturen door bewuste keuzes te maken binnen het proces. Het begin van het schooljaar is het gouden moment om een klas positief te starten. Deze tweedaagse training gaat in op de kennis over groepsdynamieken en geeft zeer concrete handvatten om de start met je leerlingen veilig te laten verlopen. Investeren in het groepsproces is goed voor de sfeer, maar zeker ook voor het leerrendement gedurende het schooljaar. Deze training omvat twee dagen en vindt plaats in Utrecht.
Trainer: Jac.Giesen (overzicht van alle trainers)
Voor wie: iedereen die met kinderen in groepen werkt

Inclusief het boek 'Handboek positieve groepsvorming (Maya Bakker en Ivo Mijland)

Kosten: € 450,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Proeverij contextueel werken  [BIO 1, 2, 5, 6 en 7, SBU=14uren]
26 juni, 27 juni 2019


"Nu snap ik waarom mijn collega zo enthousiast is over de tweejarige opleiding contextuele leerlingbegeleiding. Ongelofelijk interessante materie."Ortho Consult timmert al zeventien jaar aan de weg als opleidingsinstituut, waarbij we steeds vertrekken vanuit de contextuele visie, zoals uitgewerkt door Ivan Böszörmenyi-Nagy. Elk jaar zit de tweejarige opleiding volgeboekt. Studenten maken een enorme progressie door, maar lopen ook tegen een struikelpunt aan: hoe leg ik mijn teamleider of collega uit wat contextueel werk eigenlijk is. Want soms lijkt het op tovenarij. Mensen die contextueel kijken naar leerlingen, zien andere dingen en doen daardoor ook andere dingen. Om iets van die magie te gunnen aan iedereen die geen tijd heeft voor een tweejarige opleiding, verzorgt één van de drie opleiders (Ivo Mijland) een tweedaagse proeverij. In twee dagen maak je kennis met de kracht van de contextuele benadering. Deze praktijktraining wordt gegeven in Utrecht. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Een uitstekende manier om de zomervakantie geïnspireerd te beginnen.
Trainer: Ivo Mijland (overzicht van alle trainers)
Voor wie: iedereen die kennis wil maken met de contextuele benadering of wie de theorie nog eens praktisch wil herkaderen

Inclusief het boek 'Ik ben toch té gek!' (Ivo Mijland)

Kosten: € 450,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Systemisch coachen in vijf dagen  [SBU 35 uren]
5 november, 13 november, 20 november, 2 december, 10 december 2019


"Ik was als coach veel te hard aan het coachen en trok vaak aan een 'dood paard'. Heb nu volop mogelijkheden om het echt anders te doen. En effectiever"Op steeds meer scholen wordt gewerkt aan een leerklimaat waarin talenten van leerlingen en docenten optimaal tot wasdom komen. Vaak gaat het goed. Maar soms  zijn er leerlingen die meer coaching nodig hebben. Of docenten die om coaching vragen. Een systemisch coach kijkt met de leerling of docent naar onderliggende onbewuste dynamieken die invloed hebben op gedrag. Waarom blijft een leerling steeds hetzelfde gedrag herhalen terwijl je steeds vanuit verbinding denkt goed afspraken gemaakt te hebben. Of waarom laat de docent zich steeds verleiden tot teveel voor de leerlingen doen terwijl hij/zij weet dat het niet handig is. Tijdens deze korte opleiding leer je hoe je coachende interventies pleegt, waarmee je het systeem laat praten over het onzichtbare, zodat je het zichtbare daarna veel succesvoller kunt aanpakken.  In deze 5 dagen wordt er gewerkt aan een goede basishouding en krachtige systemische coachtechnieken. Je leert hoe je samen met de leerling of docent die je coacht een wijsheid kan openen die een dieper inzicht kan geven in gedrag. Op die manier ontstaat een leer- en leefklimaat, waarin iedereen in zijn  kracht komt te staan. 
Trainer: Kim Oonk (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Iedereen die wil leren hoe je een ander kunt coachen

Inclusief het boek Systemisch coachen (Jan Jacob Stam)

Kosten: € 1.150,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Mentor is een deel van het beroep leraar. Hier vind je trainingen die helpen om het mentoraat op school deskundig te houden en te maken.