Agenda

Systemisch coachen in vijf dagen  [SBU 35 uren]
5 november, 13 november, 20 november, 2 december, 10 december 2019


"Ik was als coach veel te hard aan het coachen en trok vaak aan een 'dood paard'. Heb nu volop mogelijkheden om het echt anders te doen. En effectiever"Op steeds meer scholen wordt gewerkt aan een leerklimaat waarin talenten van leerlingen en docenten optimaal tot wasdom komen. Vaak gaat het goed. Maar soms  zijn er leerlingen die meer coaching nodig hebben. Of docenten die om coaching vragen. Een systemisch coach kijkt met de leerling of docent naar onderliggende onbewuste dynamieken die invloed hebben op gedrag. Waarom blijft een leerling steeds hetzelfde gedrag herhalen terwijl je steeds vanuit verbinding denkt goed afspraken gemaakt te hebben. Of waarom laat de docent zich steeds verleiden tot teveel voor de leerlingen doen terwijl hij/zij weet dat het niet handig is. Tijdens deze korte opleiding leer je hoe je coachende interventies pleegt, waarmee je het systeem laat praten over het onzichtbare, zodat je het zichtbare daarna veel succesvoller kunt aanpakken.  In deze 5 dagen wordt er gewerkt aan een goede basishouding en krachtige systemische coachtechnieken. Je leert hoe je samen met de leerling of docent die je coacht een wijsheid kan openen die een dieper inzicht kan geven in gedrag. Op die manier ontstaat een leer- en leefklimaat, waarin iedereen in zijn  kracht komt te staan. 
Trainer: Kim Oonk (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Iedereen die wil leren hoe je een ander kunt coachen

Inclusief het boek Systemisch coachen (Jan Jacob Stam)

Kosten: € 1.150,00 (2019)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Mentor is een deel van het beroep leraar. Hier vind je trainingen die helpen om het mentoraat op school deskundig te houden en te maken.