ARTIKELEN

Klik op het icoontje om het gewenste artikel te lezen...
Ontdek het levensverhaal van een leerling Het is een bijzonder kind, en dat is ie…

Artikel van de maand

Bron: Zorgbreed (Uitgeverij Garant) | Auteur: Ivo Mijland
In het Vlaamse tijdschrift Zorgbreed (Uitgeverij Garant) verscheen deze maand het artikel ‘Het is een bijzonder kind, en dat is ie…’ In dat artikel van Ivo Mijland wordt zeer uitgebreid geschreven over ouders en school, vanuit de contextuele benadering. Hier vind je de eerste twee pagina’s van in het totaal zes. Wil je het hele artikel lezen, vraag dan een pdf op via info@orthoconsult.nl onder vermelding van ‘Zorgbreed’.
   
Ontdek het levensverhaal van een leerling Vertrouw ouders zoveel mogelijk
Auteur: Ivo Mijland
Als ouders zorgen hebben om hun kind, lijken ze twee voor het onderwijs lastige bewegingen te maken. Ouders gaan dan de druk opvoeren door in toenemende vorm het kind te beschermen en extreem veel zorg te vragen (vasthouden) óf ze gaan juist het kind verwerpen en afstoten en laten het kind met alle zorgen aan zijn lot over (loslaten).
   
Ontdek het levensverhaal van een leerling Ontdek het levensverhaal van een leerling
Auteur: Ivo Mijland
Als we iemand ontmoeten, oordelen we al snel op basis van wat we aan gedrag zien wie iemand wel zal zijn. Wees echter nieuwsgierig en probeer naar de persoon achter zijn gedrag te kijken, zegt trainer/coach Ivo Mijland. Op die manier kunnen ‘lastige kinderen’ weleens verrassend zichzelf worden.
   
Leerlingen op school motiveren - Iedereen gemotiveerd Leerlingen op school motiveren - Iedereen gemotiveerd
Auteur: Ivo Mijland
Leerkrachten verzuchten wel eens dat leerlingen steeds minder gemotiveerd lijken. Maar wat is motivatie eigenlijk? En zijn leerlingen echt niet gemotiveerd of speelt er meer?
   
De taal van de verandering De taal van de verandering
Auteurs: Ivo Mijland en Stijn van Merendonk
Stijn van Merendonk en Ivo Mijland geven in een drieluik hun kijk op hoe je meer invloed kunt uitoefenen op het gedrag van leerlingen. In dit derde deel van deze drieluik gaan we op zoek naar de interventies die helpen om echt tot verandering te komen. Hoe verleid je de leerling om zelf verandertaal te gaan spreken.
   
Veranderen? Rustig aan een beetje! Veranderen? Rustig aan een beetje!
Auteurs: Ivo Mijland en Stijn van Merendonk
Hoe voorkom je dat je weer nieuwe weerstand opbouwt bij de leerling? Hoe ga je verder in het veranderingsproces? Hoe ga je om met de tweestrijd van leerlingen: ze willen wel veranderen en tegelijkertijd zien ze ook de voordelen om het bij het (oude) vertrouwde te houden. Hoe los je als mentor die ambivalentie op?
   
Mentor: Weerstand? Meeveren! Weerstand? Meeveren!
Auteur: Ivo Mijland en Stijn van Merendonk
Mentoren voeren in een schooljaar heel wat begeleidingsgesprekken. Ze maken kennis, begeleiden op vaardighedenniveau en zijn een eerste aanspreekpunt voor diepere problematiek. Veel van die gesprekken verlopen -automatisch of bewust- succesvol. Maar wat als er weerstand op het begeleidingspad komt?
   
Mentor: bijbaan of professie? Mentor: bijbaan of professie?
auteur: Ivo Mijland
Een mentor is een raadgever, iemand op wie je kunt vertrouwen. Of, zoals de schoolgids meldt: de spil in het begeleidingsproces. Kun je dat leren? Of heb je het gewoon? Of niet? En is het een verplichte bijbaan of is het een professie?
   
artikel Beter goed gedaan dan beter geprobeerd
auteur: Ivo Mijland
In het Nederlandse onderwijs is de mentor de spil in de begeleiding. De mentor neemt namens de ouders de gang van zaken waar, zorgt dat de begeleiding op de juiste manier verloopt en houdt contact met thuis over de vorderingen, successen, maar ook eventuele zorgen. De mentor neemt een deel van de opvoeding over. Hoe voer je deze door ouders in goed vertrouwen gedelegeerde opdracht zo goed mogelijk uit?
   
artikel De stiefvader van Joris
auteur: Ivo Mijland
Een leerling weigert het lokaal te verlaten, ondanks een verwijdering door de vakdocent. De teamleider wordt erbij gehaald. Hij werkt Joris met stevige hand het lokaal uit. De verbazing is groot als niet veel later de politie aan de schoolpoort verschijnt. Na een aangifte van de stiefvader van Joris, wordt de teamleider meegenomen voor verhoor. In dit artikel geeft Ivo Mijland een interessante inkijk op gedrag. Dit artikel is deel 1 van een tweeluik over destructief gedrag. In mei volgt een praktisch vervolg.
   
artikel De brugklasmentor als pontonnier
auteur: Ivo Mijland
Een ponton is een brug die twee stukken land verbindt. Een brugklas is een overgangsklas die twee stukken school met elkaar verbindt. De brugklasmentor bouwt bruggen om de heel grote oversteek van PO naar VO veilig te kunnen maken. In dit artikel worden een aantal bruggen beschreven die je kunt bouwen.
   
artikel De morele plicht van elke mentor
auteur: Ivo Mijland
De school is een plaats waar vanuit een pedagogisch-didactische context samengewerkt wordt tussen ouders, kind en personeel. Op school hoort geen therapie thuis. Maar wat kan de mentor (nog) wel? En wanneer baat en wanneer schaadt het?
   
artikel Herkent u een depressieve leerling?
auteur: Peter Zunneberg
In elke middelbare schoolklas zitten gemiddeld vijf leerlingen die wel eens depressieve gevoelens hebben gehad. Per klas heeft gemiddeld Ă©Ă©n leerling een echte depressie. Dat betekent dat elke leraar ermee te maken krijgt. De kunst is de signalen te herkennen.
   
artikel Het ondersteunen van jongeren met een verlieservaring
auteur: Dr. Riet Fiddelaers-Jaspers
Jongeren met een verlieservaring. Landelijk deskundige dr. Riet Fiddelaers beschrijft hoe je deze leerlingen kunt begrijpen en begeleiden.
   
artikel Leren van ouders: een kind met NLD
auteur: Carolien de Gruiter
Een kind met NLD. Een moeder, Carolien de Gruiter, beschrijft wat NLD voor een kind betekent
   
artikel Eetstoornissen
auteur: Dr. Martine F. Delfos
Op de haar bekende manier beschrijft Martine Delfos wat eetstoornissen zijn en hoe er als deskundige n school mee om te gaan
   
artikel Dyscalculie
auteur: drs. Ton Braams
Ton Braams beschrijft hoe een rekenstoornis eruit ziet en wat onderwijskundige consequenties zijn.
   
artikel ADHD in de klas
auteur: drs. Judith Vos (CED)
In dit artikel beschrijft Judith Vos hoe je als onderwijsgevende in de klas om kunt gaan met leerlingen doe last hebben van ADHD.
   
artikel

Oudergesprekken van tien minuten
auteurs: Ard Nieuwenbroek en Ivo Mijland
Het spreken met ouders is lang niet altijd gemakkelijk. Zeker niet in tien minuten. Daarover gaat dit artikel, met veel praktische tips.

   
artikel Hoe voer je een effectief klassengesprek?
auteur: Klaas Jan Terpstra
Met je mentorklas een groepsgesprek voeren is belangrijk en niet altijd gemakkelijk. In dit artikel staan effectieve tips.
   
artikel Hoe maak je van je mentorklas een groep?
auteur: Maya Bakker
In dit artikel vooral veel concrete en praktische tips hoe je kunt werken an het groepsklimaat van je mentorklas.
   
artikel Een goede mentor is mentor van alle leerlingen!
auteurs: Ivo Mijland en Maya Bakker
Dit artikel voert een vurig pleidooi om je als mentor niet uitsluitend leerlingen met problemen te begeleiden maar vooral ook aandacht te hebben voor de ‘gewone’ mentorleerling.
   
artikel ‘Begin de dag met een lach...’
auteur: Ivo Mijland
Hoe een groep een individu beïnvloedt, is en blijft een interessant gegeven. Zeker op een school waar het bij leerlingen vaak draait om het verwerven van een veilige positie in de groep. Maar werkt dit ook andersom: kun je als leraar een groep positief beïnvloeden?
   
artikel Onderwijs is een wij-woord
auteur: Ivo Mijland
Geef je les vanuit een machtspositie, dan sta je tegenóver de leerlingen. Werk je op basis van gezag, dan verdien je de leiding en hebben ze vertrouwen in jouw manier van werken. Maar hoe houd je nu precies orde vanuit gezag? De volgende voorbeelden geven aan hoe je aan kinderen kunt geven en hoe je ook hun geven zichtbaar kunt maken. Door het kind met een positieve blik te benaderen en het kind te ontmoeten in zijn totale context, groeien de menselijke relaties.
   
artikel De brugklasmentor als pontonnier
auteur: Ivo Mijland
Een ponton is een brug die twee stukken land verbindt. Een brugklas is een overgangsklas die twee stukken school met elkaar verbindt. Een pontonnier bouwt de verbindingsbruggen die het mogelijk maken om onbereikbare stukken land te bereiken. De brugklasmentor bouwt bruggen om de heel grote oversteek van PO naar VO veilig te kunnen maken.
   
artikel Autisme in het onderwijs
auteur: Dr. Martine F. Delfos
Jongeren met autisme hebben niet alleen vakinhoudelijke problemen. Door hun grondige informatieverwerking, hun oog voor detail en hun moeite met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken hebben ze vooral moeite in de omgang met mensen. Ze roepen makkelijk irritatie en onbegrip op en lopen het risico geïsoleerd te raken en depressief te worden...
   
artikel Help, er zit een engeltje in mijn klas…
auteur: Ivo Mijland en Wim van Mulligen
Engeltjes in de klas tonen weliswaar voorbeeldig gedrag tijdens de les , maar hebben vaak opvallend weinig vriendjes
   
artikel

Excuus omzetten in actie
auteur: Jan Ruigrok
Jan Ruigrok, co-auteur van het nieuwe handboek 'In plaats van schorsen' beschrijft op een praktische manier hoe je als mentor met leerlingen iedere dag kunt werken met het zogenaamde herstelrecht

   
artikel

Hoe motiveer ik mijn leerlingen om te leren?
auteur: Maya Bakker-de Jong
Maya Bakker-de Jong, een van de auteurs van het handboek 'Voor elke mentor' beschrijft helder en praktisch hoe mentoren het motiveren van leerlingen positief kunnen beïnvloeden.


artikel

Signalen van depressie bij leerlingen!
auteur: Ard Nieuwenbroek (Ortho Consult)
Een lijst met signalen, bedoeld om als mentor alert te zijn op afwijkend gedrag. Op basis daarvan kun je beter doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon of leerlingbegeleider in jouw school


artikel

Mulitculturele communicatie op school - De Boterhof
auteur: Leen Baars
Leen Baars beschrijft op indringende wijze hoe je op een gewone school in Nederland ook te maken krijgt met multiculturele communicatie als je spreekt met een vader die is opgegroeid in een andere sociale klasse dan jezelf.


artikel

Eindexamenvrees: Een mislukking is nog geen ramp!
auteur: Ivo Mijland
“De avond voor het eerste examen sloeg de paniek pas echt toe. Ik wist van gekkigheid niet welk boek ik het beste kon openslaan, checkte wel drie keer of er batterijen in mijn rekenmachine zaten en kon absoluut niet slapen. ’s Ochtends kreeg ik geen hap door mijn keel, werd ik ook nog eens misselijk en voelde ik druk op mijn borst...

   
Hebben ze bij jullie thuis goede koffie?
auteur: Ivo Mijland
Een echt praktijkartikel voor iedere mentor die het de moeite waard vindt het aloude huisbezoek nieuw leven in te blazen!

Ouders en leerlingbegeleiding
auteurs: Ard Nieuwenbroek en Herberd Prinsen
In dit artikel wordt helder hoe binnen het mentoraat de plaats van ouders een gewichtige rol speelt.

Dyscalculie
auteur: Monique van der Vlugt
Dyscalculie? Een nieuw woord of een serieus probleem van veel leerlingen?
Klik en lees verder!

Communiceren met pubers
auteur: Martine F. Delfos
Communiceren met pubers is misschien wel de meest leerzame en meest dynamische vorm van communicatie die er bestaat. In de periode van voor de puberteit passen kinderen zich veelal nog aan de volwassene aan. Het is van daaruit niet altijd duidelijk hoe we bij hen overkomen, of het kind begrijpt wat de bedoeling is en vooral of het kind voldoende kan vertellen wat er in hem of haar omgaat. Na de puberteit zijn mensen meestal te beleefd om botweg een communicatie af te breken en hun eigen mening echt te zeggen. Tijdens de puberteit komt het er op aan dat men echt communiceert, want anders haakt de puber letterlijk of figuurlijk af. Zijn of haar gezicht staat op: ‘Ben je klaar?’, ‘Kan ik al naar mijn vrienden; ze zitten op me te wachten?’, ‘Ben je uitgepreekt?’...

Automutilatie bij leerlingen
auteur: drs. Ard Q.A. Nieuwenbroek, trainer/therapeut bij Ortho Consult
Op elke school zijn ze er: leerlingen die zichzelf beschadigen. Door krassen, snijden of branden proberen ze een innerlijke leegte op te vullen en het leven draaglijker te maken...

Echtscheiding en school
auteur: drs. Ard Q.A. Nieuwenbroek, trainer/therapeut bij Ortho Consult
Dit artikel geeft aan hoe een school rekening kan houden met de problemen van kinderen, die te maken hebben met de (naderende) echtscheiding van hun ouders.

   
Het artikel lezen...
Als straffen niet meer helpt
auteur: drs. Ard Q.A. Nieuwenbroek
In dit artikel staat wat een leraar kan doen als ondanks herhaaldelijk straffen leerlingen niet tot ander en vaak gewenst gedrag kunnen komen.


Get Adobe Reader Om sommige van de artikelen te kunnen bekijken heeft u Adobe Reader nodig. Adobe Reader is gratis, u kunt het downloaden door op de 'Get Adobe Reader'-knop de drukken.
Hier vindt u toegankelijke artikelen met een hoog praktijkgehalte. Allemaal te downloaden of te bekijken!

 

© 2003 - 2011 Ortho Consult Oirschot. Alle rechten voorbehouden - onze voorwaarden - Webdesign: Dualler