TRAININGEN

Landelijke Praktijktrainingen® Leerlingbegeleiding

Ortho Consult biedt praktijktrainingen landelijk aan voor werkenden in het voortgezet onderwijs. Alle trainingen worden verzorgd in zalencentrum Regardz La Vie in Utrecht, vlakbij het Centraal Station. De deelnemersprijs is inclusief werkmateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch.

Hoe herken je Praktijktrainingen® van Ortho Consult?:

  1. Vertrekken altijd vanuit een contextuele visie, waarbij een begeleider de leerling benadert in diens context en met name aandacht geeft aan de loyaliteit met zijn ouders en het evenwicht daarin tussen geven en ontvangen
  2. Werken altijd in de verhouding 30% theorie en 70% praktijk
  3. Gaan uit van de wens van de deelnemer ook diens eigen persoonlijke ontwikkeling in de training aandacht te geven
  4. Op alle praktijktrainingen is onze Ethische Code en het daarbij horende Klachtenreglement van toepassing

* SBU = Studiebelastingsuren

Ortho Consult in school?

Naast de landelijke trainingen is Ortho Consult ook actief binnen scholen. Alle praktijktrainingen kunnen ook 'op locatie' worden uitgevoerd. Afgestemd op de speciale wensen van een eigen school maken we een training 'op maat', waarbij rekening wordt gehouden met het eigen karakter van de school.

Een offerte kan worden aangevraagd via de website van Ortho Consult of natuurlijk ook telefonisch 0499-841619.

Ortho Consult geeft, naast praktijktrainingen leerlingbegeleiding op scholen, ook supervisie, advisering rond conflictsituaties en lezingen rond een groot aantal actuele thema's, zoals faalangst. Voor vragen en/of overleg kunt u zich rechtstreeks wenden tot Susanne Nieuwenbroek, accountmedewerker van Ortho Consult.

 

Hier vind je een overzicht van alle, voor Ortho Consult, werkende trainers.

De volgende Praktijktrainingen® vallen onder het programma:


Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen® op de site van Ortho Consult.


DISC: persoonlijkheids- en teaminzichten voor het onderwijs  [SBU 14 uren]
Tweedaagse training in Utrecht'Had ik deze training maar eerder gedaan, nu stem ik af op alle leerlingen.''Ik snap beter als communicatie niet goed verloopt en heb concrete tools aangereikt gekregen.' Aegon, Shell, ABN-AMRO. In het bedrijfsleven is DISC al jaren een begrip. Niet gek, want er is nog nooit eerder een instrument ontwikkeld dat zo makkelijk, herkenbaar, toepasbaar en intercollegiaal ingezet kan worden om inzicht en visie te ontwikkelen in jouw persoonlijkheid en die van de ander. Na een training DISC verandert je kijk op jouw school, team, collega voorgoed. Het helpt je om succesvoller leiding te geven, maar ook om beter voor de klas te staan. Je ontdekt dat ouders verschillend kunnen reageren en welke strategie je helpt om je met alle ouders te verbinden. DISC biedt een uniek inzicht in hoe mensen verschillend te werk gaan én hoe je die verschillen kunt samenbrengen. Disc is een zeer effectieve  tool voor het verbeteren van communicatie, doelmatiger lesgeven en positieve beïnvloeding van klassen en teams. Ortho Consult biedt vanaf dit schooljaar een tweedaagse DISC-training, uiteraard met een contextueel sausje. Voorafgaand aan deze training leg je de officiële DISC-test af, afgenomen door onze DISC-gecertificeerde trainer Leendert van Genderen. Op de eerste trainingsdag ontvang je het rapport dat voortkomt uit jouw test. Dit rapport zal als werkmateriaal gebruikt worden tijdens deze tweedaagse. 
Data: 19 maart 2019, 4 april 2019
Trainer: Leendert van Genderen

Voor wie: docenten, mentoren, teamleiders, directie/ iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs

Inclusief: officiële disctest met uitgebreide rapportage en het boek 'Jezelf leren kennen in 15 minuten'

Kosten: € 495,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Meer motivatie in de klas  [BIO 1, 2 en 7 SBU=14 uren]
Tweedaagse training in Utrecht"Wat een energie heb ik gekregen van al die nieuwe ideeën. En geweldig die tien praktijkprincipes die leerlingen motiveren. Ze werken echt!"Herken je deze voorbeelden?

De leerlingen letten niet goed op.

Er wordt gezucht tijdens jouw uitleg.

Een leerling vraagt: waarom moeten we dit kennen meneer?Ongemotiveerde leerlingen. Op school wordt van alles geprobeerd om deze groep leerlingen in beweging te krijgen. Soms met resultaat, vaak met het idee aan een dood paard te trekken. In deze eendaagse praktijkdag gaan we op praktische wijze kijken naar het begrip motivatie in de klas. De deelnemers krijgen een serie handvatten om ongemotiveerde leerlingen in beweiging te krijgen. Niet door de leerling te veranderen, maar door zelf met frisse nieuwe ideeën je lessen voor te bereiden. Deelnemers ontdekken hoe veel invloed ze ZELF kunnen uitoefenen op het motivatieprobleem van de ANDER waar ze last van hebben. 
Data: 15 mei 2019, 27 mei 2019
Trainer: Ivo Mijland

Voor wie: iedereen die werkt met jongeren

Inclusief het boek 'Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren' (Maarten Van de Broek) en 'De Motivatiewaaier' (Ivo Mijland)

Kosten: € 450,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Passend onderwijzen, Pedagogisch vakmanschap in de klas  [BIO 1/2/6/7, SBU=14 uren]
Tweedaagse training in Utrecht"Deze vakman heeft me laten ervaren dat onderwijs vakmanschap is, met pedagogisch tact als je belangrijkste gereedschap."Of passend onderwijs een succes wordt is voor honderd procent afhankelijk van het vakmanschap van de leerkracht, de leraar. Protocollen of ontwikkelingsprofielen vormen niet de basis van passend onderwijs. Het is de omgeving die de leerkracht creëert, de wijze waarop hij het gedrag van de leerling interpreteert, de manier waarop leerkracht en leerling met elkaar omgaan. Passend onderwijs gaat niet over leerlingen met een beperking, maar over het voorkomen van (gedrags-)problemen door het kind in alle leerlingen te zien. In deze training leert u uw vakmanschap te vergroten, onzinnige bureaucratische ballast te vermijden en uzelf bewust te worden van de(on-)mogelijkheden van passend onderwijzen.
Data: 12 maart 2019, 27 maart 2019
Trainer: Peter Mol

Voor wie: mentoren, leerlingbegeleiders/IB'ers, docenten/leerkrachten in het PO en VO

Inclusief voor iedere deelnemer het boek: Pedagogisch vakmanschap in de klas (Peter Mol)

Kosten: € 450,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Positieve groepsvorming: een onderschatte noodzaak  [BIO 1, 2, 6 en 7 SBU= 14 uren]
Tweedaagse training in Utrecht"In positieve groepen wordt beter gepresteerd en minder gepest. Een preventieve blik op hoe je klas kunt begeleiden, vanaf dag 1."Deze training biedt zeer bruikbare nieuwe inzichten voor leerkrachten en mentoren die in het nieuwe schooljaar direct positieve invloed willen uitoefenen in het groepsdynamische proces. Kenmerkend voor groepen, is dat er vanaf de eerste minuut een bijzonder onbewust proces plaatsvindt tussen de individuen die samenkomen. Dit onzichtbare proces kan tot leuke en minder leuke klassen leiden. Wat niet iedereen weet, is dat je het onzichtbare proces in de groep kunt sturen door bewuste keuzes te maken binnen het proces. Het begin van het schooljaar is het gouden moment om een klas positief te starten. Deze tweedaagse training gaat in op de kennis over groepsdynamieken en geeft zeer concrete handvatten om de start met je leerlingen veilig te laten verlopen. Investeren in het groepsproces is goed voor de sfeer, maar zeker ook voor het leerrendement gedurende het schooljaar. Deze training omvat twee dagen en vindt plaats in Utrecht.
Data: 6 juni 2019, 20 juni 2019
Trainer: Jac Giesen

Voor wie: iedereen die met kinderen in groepen werkt

Inclusief het boek 'Handboek positieve groepsvorming (Maya Bakker en Ivo Mijland)

Kosten: € 450,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Proeverij contextueel werken  [BIO 1, 2, 5, 6 en 7, SBU=14uren]
Tweedaagse training in Utrecht (10.00-16.00 uur)"Nu snap ik waarom mijn collega zo enthousiast is over de tweejarige opleiding contextuele leerlingbegeleiding. Ongelofelijk interessante materie."Ortho Consult timmert al zeventien jaar aan de weg als opleidingsinstituut, waarbij we steeds vertrekken vanuit de contextuele visie, zoals uitgewerkt door Ivan Böszörmenyi-Nagy. Elk jaar zit de tweejarige opleiding volgeboekt. Studenten maken een enorme progressie door, maar lopen ook tegen een struikelpunt aan: hoe leg ik mijn teamleider of collega uit wat contextueel werk eigenlijk is. Want soms lijkt het op tovenarij. Mensen die contextueel kijken naar leerlingen, zien andere dingen en doen daardoor ook andere dingen. Om iets van die magie te gunnen aan iedereen die geen tijd heeft voor een tweejarige opleiding, verzorgt één van de drie opleiders (Ivo Mijland) een tweedaagse proeverij. In twee dagen maak je kennis met de kracht van de contextuele benadering. Deze praktijktraining wordt gegeven in Utrecht. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Een uitstekende manier om de zomervakantie geïnspireerd te beginnen.
Data: 26 juni 2019, 27 juni 2019
Trainer: Ivo Mijland

Voor wie: iedereen die kennis wil maken met de contextuele benadering of wie de theorie nog eens praktisch wil herkaderen

Inclusief het boek 'Ik ben toch té gek!' (Ivo Mijland)

Kosten: € 450,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Stop pesten effectief   [BIO 1, 2, 5, 6 en 7 SBU=14 uren]
Tweedaagse training in Utrecht"Een uiterst effectieve kijk op een complex probleem. Mooi dat niet de feiten centraal staan, maar de verlangens van alle betrokkenen."Op alle scholen in Nederland wordt er gepest. Ruim 10 procent van de schoolgaande jeugd geeft aan regelmatig, soms zelfs stelselmatig en in enkele gevallen zeer ernstig gepest te worden. In 2015 kwam op voorspraak van de onderwijsinspectie de pestwet. Scholen stellen anti-pestcoördinatoren aan. Er is op elke school een pestprotocol. Alles wordt er aan gedaan om pesten te stoppen. Alle (verplichte) maatregelen hebben helaas geen positief resultaat op de cijfers. Pesten houdt er niet mee op. Ortho Consult werkt vanuit de contextuele benadering en is er van overtuigd dat pesten en gepest worden pas aangepakt kunnen worden als je samenwerkt met alle partijen. Pesten gaat over uitsluiting en dus is de echte oplossing om iedereen in te sluiten. Hoe je dat doet, leer je in deze tweedaagse. Allereerst door een preventieve kijk op groepsgedrag. Hoe kun je groepen onbewust verleiden tot positief gedrag? Om als tweede te kijken naar de curatieve kant: wat doe je als er toch gepest wordt in een groep? We brengen in deze tweedaagse de KiVa-methode en de No Blame methode bij elkaar, vanuit de overtuiging dat pesten pas stopt, als iedere betrokkene erkent wordt in het onrecht en van daaruit onderdeel mag zijn van de oplossing. 
Data: 20 maart 2019, 17 april 2019
Trainer: Kim Oonk

Voor wie: mentoren, leerlingbegeleiders, intern begeleiders, (groeps)leerkrachten, vertrouwenspersonen

Inclusief het boek 'Alles over pesten' (Jan Ruigrok)

Kosten: € 450,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Zorgcoördinator: klem tussen thuis en school  [1,2,4,5,6 en 7, SBU=21 uren]
driedaagse training in Utrecht"Als zorgcoördinator leren samenwerken tussen thuis en school. Ik snap nu beter waarom je zorg niet kunt faciliteren zonder ouders."De zorgcoördinator richt zich op het realiseren van een goede leerlingenzorg binnen de school en contacten met hulpverlening buiten de school. De zorgcoördinator is hiermee de spil in de leerlingbegeleiding van de school en krijgt met veel problematiek te maken. Achter problemen zoals: faalangst, agressie, zwakke prestaties, absentie, automutilatie of depressie zitten vaak andere problemen. Er is tussen thuis en school vaak meer aan de hand dan we vermoeden. Het is belangrijk om de leerling in zijn/haar context te zien en van daaruit te handelen. Met name ouders spelen hierin een grote rol. In deze training gaan we op zoek naar een benadering vanuit de context en verkennen we hoe we dit binnen de school gestalte kunnen geven. We kijken ook naar de plaats van de zorgcoördinator in de school, wat dit van je vraagt, hoe je hier invulling aan kunt geven en op welke manier je zelf in balans blijft.
Data: 26 maart 2019, 10 april 2019, 6 mei 2019
Trainer: Leendert van Genderen

Voor wie: zorgcoördinatoren voortgezet onderwijs

Inclusief het handboek 'Voor elke zorgcoordinatorl' (Leendert van Genderen)

Kosten: € 675,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.


Naast de landelijke praktijktrainingen van Ortho Consult, kunt u ook een mentortraining op uw school laten verzorgen. Een training mentoraat wordt op maat samengesteld, zodat de mentoren trainen in de gevraagde thema’s.