LINKS

Link van de maand
www.helpwanted.nl
Helpwanted.nl is een website voor jongeren, ouders, docenten en andere opvoeders over online seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Je kunt dit hier melden. Je vindt ook informatie over wat het is, hoe je het kunt voorkomen en wat je kunt doen wanneer het je is overkomen.
   
www.werkvormen.info
Op deze site vind je een verzameling van werkvormen om inspiratie op te doen voor je lessen.
   
www.merelvangroningen.nl
Met het Merel van Groningen-project ontdekken jongeren van 12 tot 16 jaar op een confronterende manier of zij zelf mogelijk risico lopen om slachtoffer worden van een loverboy.
   
www.ted.com
Een site met inspirerende lezingen.
   
kids.niehs.nih.gov/games/riddles/illusions/
op deze site vind je een scala aan illusies, die je goed kunt gebruiken tijdens je mentorles. Ook kunnen de illusies als metafoor dienen voor je lesstof.
   
www.klasse.be
Mensen informeren, ondersteunen, activeren en stimuleren om te participeren in de bewegende wereld van opvoeding en onderwijs. Dat gebeurt op veel manieren.
   
www.lihsk.nl
Het LiHSK is het Landelijk Informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen. Een keer per jaar verschijnt het blad HSK-XL met informatie over hoogsensitieve kinderen. Onze college Esther Bressers schreef hiervoor het artikel ‘Hoogsensitiviteit en faalangst’
   
www.drugsinfo.nl
De site is bedoeld voor zowel leraren als leerlingen.
   
www.voorjongehelden.nl
Ontwikkeld voor kinderen en jongeren die een ingrijpend verlies hebben meegemaakt.
   
www.vumc.nl
Leerlingen met diabetes, info voor jongeren die worstelen met diabetes.
   
www.proud2bme.nl
Informatie voor jongeren over eetproblemen en eetstoornissen. Tevens een overzicht met instanties waar hulp gezocht kan worden.
   

balansdigitaal.nl
Steun voor kinderen met ontwikkelingsproblemen bij: lezen, schrijven, rekenen, bewegen, plannen, organiseren en contact maken.
   
www.zogeknogniet.nl
Een jongerensite over psychische problemen. (Deze website is voor jongeren met psychische problemen en voor jongeren die meer willen weten over geestelijke gezondheid.)
   
zorgwijzer.nl/ggd
Zorgautoriteit in de gezondheidszorg (GGD-wijzer).
   
www.kindermishandeling.nl
Op deze site is voor zowel leerlingen, ouders en begeleiders heldere info te lezen over alle facetten van kindermishandeling.
   
leerlingzorgvo.kennisnet.nl
Onderdeel van kennisnet met veel informatie over het begeleiden van mentorleerlingen.
   
www.leraar24.nl
Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren. Met praktische video's en inhoudelijke dossiers worden vraagstukken uit het onderwijs behandeld.
   
www.interapy.nl
Hulp bij negatieve ervaringen met seks - Ben jij tussen de 14 en 24 jaar oud? En heb jij negatieve ervaringen met seks? Dingen waar je nu nog over piekert of buikpijn van krijgt? Je kunt nu professionele hulp krijgen via internet. Gewoon op je computer thuis of ergens anders. Dit is gratis.
   

www.planet.nl/planet/show/id=761788/contentid=546477
Deze site geeft waardevolle tips en enkele bruikbare doorlinks om als mentor handvatten te krijgen effectief om te gaan met pesten in jouw mentorklas.


www.besafeonline.org/dutch/digitaal_pesten.htm
Op het Internet is veel informatie te vinden over hoe je met pesten op school om kunt gaan. Het Internet heeft met betrekking tot pesten ook een andere kant. Pesters zitten niet stil en hebben ontdekt dat je kunt pesten via het Internet en andere verworvenheden van de moderne informatie en communcatietechnologie (ICT), zoals e-mail en short message services (sms), de tekstberichten via de mobiele telefoon. Over beide kanten treft u hier informatie aan. Er is informatie voor slachtoffers van pesten, voor individuele ouders, voor individuele leerkrachten of voor school als geheel. Waar het daarbij altijd hoort te gaan en veelal gaat is hulp aan het slachtoffer en het vormgeven van beleid op school om pesten terug te dringen en vervolgens voor te zijn. Elk kind heeft recht op een veilige schoolomgeving. En wanneer er op school niet meer wordt gepest hebben leerlingen én leerkrachten daar baat bij. 


www.gripopjedip.nl
Een site voor en over mentorleerlingen die last hebben van somberheid of depressie


www.pestweb.nl
Op deze site alle relevante informatie over pesten voor ouders, leerlingen en docenten.
   
www.faalangst.nl
Een site met allerlei informatie over faalangst. Bestemd voor professionals, ouders en jongeren.
   
www.digischool.nl
Praktische onderwijsinfo, met name interessant: de categorie leerlingbegeleiding. Te vinden onder het kopje: voortgezet onderwijs.
   
www.leerlingbegeleiding.startkabel.nl
Site met veel met veel interessante links over het onderwerp leerlingbegeleiding.
   
https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/cyberpesten/
Op deze site kunnen ouders, professionals en jongeren informatie vinden rondom de gevaren en het herkennen van cyberpesten. Daarnaast zijn er een aantal tips en stappen te vinden met wat je kunt doen als je online gepest wordt of als iemand anderen online pest.
   
leerlingbegeleiding.pagina.nl
Een dochter van de startpagina, met daarop 350 links naar relevante thema's rond leerlingbegeleiding.
   
leerproblemen.startkabel.nl
Site met veel met veel interessante links over het onderwerp leerproblemen.

Internet biedt uiteraard meer sites voor mentoren dan voorelkementor.nl Tips voor nieuwe sites: info@voorelkementor.nl

 

© 2003 - 2011 Ortho Consult Oirschot. Alle rechten voorbehouden - onze voorwaarden - Webdesign: Dualler