WERKMATERIALEN BIJ HET HANDBOEK

U vindt hier een overzicht van de werkmaterialen waarnaar in het handboek 'Voor elke mentor' wordt verwezen en aanvullende materialen die voor u als mentor interessant zijn. Tevens verwijzen wij u voor specifieke werkmaterialen naar een van onze andere websites:

Faalangst.nl

Op deze site vindt u diverse werkmaterialen voor mensen met faalangst of waarbij u faalangst vermoedt: www.faalangst.nl

Faalangst en rijexamen:

Voor mensen met rijexamenangst is er een speciale rubriek van faalangst.nl met alle informatie over deze bijzondere vorm van faalangst: www.faalangst.nl/rijexamenangst

Orthoconsult.nl

Hier vindt u algemene werkmaterialen: www.orthoconsult.nl

Werkmaterialen bij het handboek Voor elke mentor:

Vijftig kwaliteiten en vijftig valkuilen
Leerlingen beschikken over een groot aantal kwaliteiten. Goede en slechte eigenschappen lijken eenvoudig uit elkaar te houden, maar in de praktijk kun je eigenschappen eenvoudig heretiketteren. Goede eigenschappen bevatten valkuilen en in slechte eigenschappen schuilen bijzondere kwaliteiten. Voorelkementor.nl presenteert een handige tool waarop 50 kwaliteiten en 50 valkuilen staan.

Bron: Ivo Mijland

Mentortest©
Wat voor mentor ben je eigenlijk? Doe de mentortest© en ontdek je kwaliteit, wat je al weet en wat er nog te leren valt! Twintig meerkeuzevragen geven inzicht in jouw mentorkwaliteit!

Wat voor leerstijl heeft jouw leerling?
Deze vragenlijst geeft een indruk van de leerstijl die bij je past. Snel op de computer te maken door leerlingen die bijvoorbeeld problemen hebben met het leren, terwijl ze toch goede resultaten zouden moeten kunnen halen.

Leerstijlentest [bij paragraaf 11.2]
Met deze test krijg je als mentor vrij snel een praktisch inzicht in de voorkeurleerstijl van je mentorleerlingen.

Competentieprofiel voor mentoren
Het competentieprofiel is hiernaast te downloaden of te bekijken in .pdf-formaat.

Bron: NVS/NVL competentiekaarten

Vergaderformulier
Dit formulier is erg handig om rapportbesprekingen voor te bereiden. De mentor kan er algemene informatie van zijn klas op kwijt en kan individuele leerlingen omschrijven. Het formulier is hiernaast te downloaden of te bekijken in .pdf-formaat

Bron: Heerbeeck College, Best

Tool

Beoordelingsformulier docenten [verwijzing in de 8e druk]
Met dit beoordelingsformulier kun je aan het eind van het schooljaar op constructieve wijze je prestatie laten beoordelen door je leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die serieus uitgenodigd worden om een evaluatieformulier in te vullen, hun antwoorden heel positief verwoorden. Het laten invullen van dit beoordelingsformulier levert vaak zeer waardevolle tips op om in de toekomst (nog) meer kwaliteit in uw lessen te stoppen.

Bron: Ivo Mijland

Voorbeeldvragenlijst [bij paragraaf 5.3.1]
Voorbeeld vragenlijst, te gebruiken bij kennismakingsgesprek met een mentorleerling. Deze lijst geeft een handig overzicht van praktische vragen in een kennismakingsgesprek.

Schema begeleidings-en voortgangsvergaderingen [bij paragraaf 6.4]

Een formulier om zorg en begeleiding voor leerlingen overzichtelijk in kaart te brengen. Het schema is hiernaast te downloaden of te bekijken in .pdf-formaat

Bron: Maya Bakker

Taakkaart [bij paragraaf 10.3]
De taakkaart kan leerlingen helpen in het gericht uitvoeren van zijn taken. Het is een handig hulpmiddel om beter te leren plannen. De taakkaart is hiernaast te downloaden of te bekijken in .pdf-formaat

Bron: Maya Bakker

Gesprekcontinuüm Maya Bakker/Ivo Mijland
Voor uitleg van dit schema zie handboek 'Voor elke mentor'

Kennismakingsformulier
Het kennismakingsformulier is hiernaast te downloaden of te bekijken in .pdf-formaat.Algemene werkmaterialen mentoren

Brief aan alle docenten over kinderen van gescheiden ouders
Het leven na de echtscheiding is niet meer hetzelfde. Kinderen van gescheiden ouders hopen door middel van deze brief dat u iets meer weet van wat er bij hen van binnen speelt.

Bron: Leendert van Genderen en Marinka Brandwijk
(auteurs van het boek ‘Echtscheiding en school’)

Persoonlijk verandercontract
Deze gewoonte/dit gedrag wil ik veranderen. Stel een contract op met je leerling.

Het puberbrein in de praktijk
20 gouden tips om de hersenen van pubers positief te stimuleren

Bron: Ivo Mijland

12 Do's in de omgang met klagende ouders
De kracht van de klagende ouder. Hoe ga je om met klagende ouders? Lees hier de tips.

Bron: Ivo Mijland

Hulpkaart ouderbetrokkenheid bij LOB
Ouderbetrokkenheid bij de loopbaanbegeleiding van de leerling.

Hulpkaart tips en adviezen voor ouderbetrokkenheid bij LOB
Praktisch aan de slag.

Handelingsplan Hoogsensitiviteit
Handelingsplan omgang met hoogsensitieve kinderen.

Bron: Ivo Mijland

Lesbrief kindermishandeling
Woensdag 23 april verscheen het boek ‘Mishandelde kinderen aan het woord’ van Danielle Vogels. In dit boek komen drie jongens en drie meisjes aan het woord die het zelf hebben meegemaakt. Het boek is bedoeld voor jongeren, maar ook voor schoolbegeleiders en hulpverleners. Bij het boek hoort een lesbrief over kindermishandeling, die bedoeld is als hulpmiddel om kindermishandeling bespreekbaar te maken in de klas.

Bron: Ivo MijlandWebsites uitgevers

Voor de invulling van de mentorlessen (waarbij ook introductielessen zijn opgenomen) is veel mooi materiaal ontwikkeld. Heel veel daarvan is in te zien via de websites van de uitgevers.

Een overzicht vind je op: leerlingbegeleiding.pagina.nl

(doorklikken naar mentorlessen, sociaal vaardig en keuzebegeleiding)


Studie- en mentorlessen onderbouw (geïntegreerd)

Studiekompas en studievaardig

Zie www.actua-uitgeverij.nl


Diverse methodes studievaardigheden voor verschillende niveaus

Zie www.eisma.nl/edumedia/

Traject

Geïntegreerde leerlingbegeleidingsmethode

Zie www.leerlingenbegeleiding.nl


Leefstijl

Lessen in sociaal-emotionele vaardigheden voor jongeren van 4 – 18 jaar

Zie www.leefstijl.nl


Multiple choice

Dé totaalmethode voor leerling- en keuzebegeleiding

Zie www.epn.nl


Ik ben een wereldburger

Een methode voor mentoren die vooral gericht is op een gezonde identiteitsvorming bij jongeren.

Zie www.ikbeneenwereldburger.nl

Mentormix

Kant-en-klaar lesmateriaal voor mentoren

Zie www.mentormix.nl

Breingeheimen

Een lesmethode voor studievaardigheden voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs

Zie www.breingeheimen.nl

Tumult

Lesmateriaal voor studievaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden en keuzevaardigheden.

Zie www.tumult.nl


Get Adobe Reader Om de werkmaterialen te kunnen bekijken heeft u Adobe Reader nodig. Adobe Reader is gratis, u kunt het downloaden door op de 'Get Adobe Reader'-knop de drukken.

In het handboek "Voor elke mentor" wordt regelmatig verwezen naar werkmaterialen voor elke mentor. Hier vindt u materiaal voor elke mentorles. Er is ook een training voor mentoren om met het materiaal te leren werken.

 

© 2003 - 2011 Ortho Consult Oirschot. Alle rechten voorbehouden - onze voorwaarden - Webdesign: Dualler