MENTORTEST©

Wat voor mentor ben je eigenlijk? Doe de Mentortest© en ontdek je kwaliteit, wat je al weet en wat er nog te leren valt! Twintig meerkeuzevragen geven inzicht in jouw mentorkwaliteit! Kies het meest volledige antwoord op de volgende 20 vragen. De computer berekent direct je score!
 
1. Als er in een mentorgroep een leerling door andere leerlingen wordt gepest moet je als mentor:
De gepeste leerling in bescherming nemen tegen de pesters door pedagogische maatregelen te nemen die gericht zijn op de pesters.
Meervoudig partijdig zijn en het zowel opnemen voor de gepeste leerlingen als de pesters, want ook de pesters hebben een groot probleem
Het gedrag van de pesters afwijzen en samen met pesters en gepeste via de no-blame-methode of een herstelprocedure werken aan herstel van het onderlinge evenwicht

2. Bij een sociale vaardigheidstraining gaat het vooral om:
Een leerling te helpen zichzelf zo met de ander(en) te verbinden dat de leerling in zijn
sociale gedrag trouw blijft aan zichzelf en daarin tegelijk de ander(en) recht doet
Leerlingen leren hoe ze zich op school en daarbuiten het beste sociaal kunnen gedragen
De pedagogische onhandigheid van ouders te compenseren en corrigeren met een adequatere gedragshouding van de leerling(en)

3. Faalangstige leerlingen herken je op de volgende manier:

Ze zijn verlegen, teruggetrokken en schamen zich meestal voor hun probleem

Het zijn leerlingen die altijd en overal je aandacht vragen om hun onzekerheid op te lossen

Deze leerlingen verschillen erg in hun gedrag. Soms zijn ze agressief, een andere keer juist
teruggetrokken, bescheiden en sterk afhankelijk


4. Een woedende ouder op een tienminutenouderavond kun je het beste:

Adequaat en snel van repliek dienen, anders wordt het van kwaad tot erger

Duidelijk erop wijzen dat je niet op deze manier wilt communiceren
In eerste instantie erkenning geven voor zijn boosheid

5. Als je vanaf dag 1 van het schooljaar met je klas voortdurend werkt aan het groepsklimaat:

Mag je ervan overtuigd zijn dat er in jouw klas in ieder geval niet gepest wordt

Is de kans dat intimiderend gedrag de groepssfeer, de werkhouding en de onderlinge relaties
negatief beïnvloedt geringer
Doe je dat in de eerste plaats voor de gezelligheid zodat er tenminste af en toe iets te lachen
valt.

6. Als je bij een mentorleerling ontdekt dat deze zichzelf lichamelijk beschadigt dan is je eerste reactie vooral gericht op:

Zoeken naar de achterliggende kwetsbare emotie, die kennelijk ‘onzegbaar’ is voor deze
leerling

Duidelijk te maken dat het zelfbeschadigende gedrag onmiddellijk moet stoppen
Doorvragen naar de manier waarop deze leerling zichzelf beschadigt

7. Een depressieve en/of sombere leerling heeft bij zijn/haar mentor vooral behoefte aan:

Een liefdevolle en empathische benadering waarbij hij het gevoel krijgt van betekenis te zijn

Analytische vragen waarbij de mentor zoekt naar de oorzaken van de destructieve gevoelens
Iemand die samen met de leerling zoekt naar mogelijkheden om hem/haar passend te kunnen (laten) geven aan betekenisvolle derden.

8. Als een leerling bij het begin van een gesprek aan zijn mentor om geheimhouding vraagt dan:

Zeg je dat je dat vanzelfsprekend nooit wilt en kunt beloven omdat dit zelfs de belangen van
een leerling kan beschadigen

Is het antwoord dat je geen contact opneemt met iemand anders, zonder dat je dit vooraf aan de leerling hebt verteld te gaan doen
Zeg je dat uiteraard toe omdat dit de vertrouwensrelatie vergroot welke nodig is om zo’n
intensief en belangrijk gesprek te kunnen voeren

9. Als tijdens een leerlingbespreking over een mentorleerling je met je collega’s vastloopt op de vraag of de leerling het nu niet ‘kan’ of niet ‘wil’, dan:

Constateer je dat de determinatie vanaf de basisschool wellicht toch niet zorgvuldig is
geweest. Daar moet eens aandacht aan geschonken worden.

Bevraag je in het voortgangsgesprek de thuissituatie, de wereld in en om de leerling en ga je ontdekken volgens welke leerstijl deze leerling succesvoller zou kunnen zijn

Realiseer je je weer hoe in de puberteit de wereld zo anders kan worden dat school daarin geen plaats meer inneemt en neem je je voor daar niet teveel energie in te steken


10. Als een mentorleerling meldt dat hij thuis wordt mishandeld dan:

Schakel je onmiddellijk na het gesprek de politie in want dit gedrag moet dezelfde dag nog
stoppen

Bel je nog tijdens het gesprek met de huisarts van de leerling om samen met de arts te
bespreken hoe dit probleem zo snel mogelijk kan worden opgelost

Zoek je na het gesprek contact met Veilig Thuis om advies te vragen


11. Een leerling komt met een Lonsdale-shirt in de les. Wat doe je?
Je stuurt hem direct naar de adjunct-directeur om zich te verantwoorden
Je spreekt de leerling rechtstreeks aan en vraagt of hij wel weet wat hij voor verschrikkelijke boodschap afgeeft met zijn kledingkeuze
Aan het eind van de les begin je een gesprekje met de leerling. Terloops stel je de vraag of hij eens wat meer wil vertellen over Lonsdale, omdat je er wel eens over gelezen hebt maar het fijne van de merknaam niet weet

12. Geadopteerde leerlingen en leerlingen met pleegouders:

Zijn leerlingen die moeten leren omgaan met het feit dat hun echte ouders hen om
verschillende redenen in de steek hebben gelaten

Blijven ten diepste altijd trouw aan hun biologische ouders, hoezeer deze hen ook niet hebben kunnen geven waar kinderen recht op hebben
Moeten leren dat het leven nu eenmaal niet altijd vanzelf gaat en dat het omgaan met levensproblemen een levenskunst is

13. Een leerling laat door zijn afwijzende houding tijdens een mentorgesprek zien dat hij geen zin heeft om met je te praten.

Je baalt hiervan. Als de leerling niet wil praten dan respecteer je dat en je beëindigt het gesprek

Je bent je ervan bewust en je ‘bespreekt’ wat je ziet en ervaart, waarbij je je probeert in te leven in de leerling
Je constateert dat de leerling nu niet wil praten en maakt een afspraak voor over een maand en zegt dat het dat misschien wel lukt

14. Als een leerling in een gesprek aangeeft dat hij zijn vader haat omdat hij het gezin heeft verlaten voor een belachelijke liefde voor zijn secretaresse dan:

Steun je de leerling door aan te geven dat deze vader zich inderdaad als een puber gedraagt

Laat je alle negatieve emotie, die dit wellicht bij je oproept omtrent de vader, in de communicatie met de leerling achterwege
Help je een leerling door hem krachtdadig te confronteren met de wetenschap dat haat ook ten koste van jezelf gaat

15. Hoogsensitieve leerlingen zijn leerlingen die:

Altijd in huilen uitbarsten als het hen teveel wordt in een prikkelrijke (leer)omgeving die hen overweldigt en onmogelijk maakt om te blijven functioneren

In principe een grote kwaliteit hebben, die ze in de context school vaak niet kunnen gebruiken, omdat de structuur en organisatie van het leeraanbod daarop niet is afgestemd
Vooral middels een sociale vaardigheidstraining moeten leren om sociaal weerbaarder te zijn in een prikkelrijke omgeving

16. De uitgangspunten en methodiek van het zogenaamde ‘herstelrecht’ wijzen vooral op:

Het recht dat iedere leerling en leraar heeft op een zo uitgebalanceerd mogelijke cognitieve en sociale leeromgeving

Het recht dat iemand heeft om de schade - die hij een ander heeft berokkend - te herstellen.
De pedagogische visie dat onrechtvaardigheid leidt tot haat en verdriet die op hun beurt beschadigend zijn voor de dader en het slachtoffer

17. Als een klas je vraagt naar informatie uit je privé-leven dan:

Vertel je iets over jezelf, maar zorg je wel dat je nooit je eigen grenzen overschrijdt.

Zeg je tegen de klas dat ze daar niks mee te maken hebben. School = school, thuis = thuis
Vertel je een aantal leuke dingen over jezelf. Bovendien ga je af en toe een grens over en stel je jezelf kwetsbaar op

18. Als een ouder je belt en klaagt over het gedrag van een collega van je die na drie weken nog steeds de proefwerken niet heeft nagekeken dan:

Ga je mee in de boosheid en zeg je: “Dit is niet de eerste keer dat ik deze klacht krijg. Ik maak er morgen direct werk van!”

Erken je de boosheid van de ouder en reageert: “Ik snap dat dit vervelend is. Toch wil ik eerst even de reactie van mijn collega horen. Vindt u het goed als ik u morgen terugbel?”
Nodig je de ouders uit om samen te kijken hoe je samen het ongewenste gedrag van de leerling kunt veranderen.

19. Als de klas vraagt of je als mentor een klassenuitje wilt organiseren dan:

Reageer je enthousiast en regel je direct een dagje Efteling.

Zorg je dat je samen afspraken maakt over dat uitje, maar ga je zelf niet mee. Die leerlingen vinden het onder elkaar wel zo gezellig. De volgende dag vraag je geïnteresseerd hoe het uitje geweest is.
Ga je met de klas in overleg om samen tot een afspraak te komen. Het moet namelijk wel een uitje worden dat voor iedereen de moeite waard is.

20. Als het schooljaar voorbij is dan:

zit je werk er op en maak je je gedreven en vol energie klaar voor je nieuwe mentorklas.

zorg je dat je de belangrijke informatie overdraagt aan de mentor van volgend jaar. Eventueel overleg je met de leerling op welke manier de nieuwe mentor op de hoogte gebracht wordt van belangrijke informatie
wens je de nieuwe mentor succes, maar geef je zo min mogelijk informatie. Het is veel beter als een mentor met een schone lei begint, omdat voorinformatie alleen maar leidt tot beeldvormingUitslag

Uitgebreide toelichting op de juiste antwoorden

18 - 20 punten
Je bent een vakman/vakvrouw, die het mentoraat serieus neemt en daarbij ben je op de hoogte van de belangrijke thema’s en uitgangspunten! Houen zo!

15 - 17 punten
Een mentor waar de meeste schoolleiders tevreden over zullen zijn. Er is nog wel aanvullende kennis nodig maar die zul je ongetwijfeld de komende tijd verwerven!

11 - 14 punten
Er is de komende tijd werk aan de winkel om de noodzakelijke kwaliteit als mentor op een sterker niveau te brengen!

10 of minder punten
Je effectief en professioneel functioneren als mentor lopen gevaar. Neem je verantwoordelijkheid en vergroot je kennis en vaardigheden zo snel mogelijk!

 

Get Adobe Reader Om de motivatie te kunnen bekijken heeft u Adobe Reader nodig. Adobe Reader is gratis, u kunt het downloaden door op de 'Get Adobe Reader'-knop de drukken.

 

Instrumenten die een mentor kan gebruiken in het mentorwerk. Gratis te downloaden!

 

© 2003 - 2011 Ortho Consult Oirschot. Alle rechten voorbehouden - onze voorwaarden - Webdesign: Dualler